Zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

 

Zadavatel zakázky(dále jen „Subjekt údajů”)

uděluje tímto

Jméno a příjmení živnostníka: Dana Dezortová – cukrárna DortyDomu

IČO: 10262598

Sídlo firmy : Pod strání 997, Řevnice 25230

e-mail: objednej@dortydomu.cz   Info@dortydomu.cz

tel.: 702 006 551

dále jen „Správce“

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených v souvislosti se sjednáním zakázky, a to za níže uvedených podmínek:

 

 

  1. Osobní údaje budou zpracovány výhradně ve sděleném rozsahu a to:

 

jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu- v případě úhrady zakázky převodem

  1. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 

 Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

 Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

 Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

 Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

 Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

 Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů zadáním zakázky prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a s jejich použitím dle výše uvedeného souhlasí

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

 

Zadavatel zakázky(dále jen „Subjekt údajů”)

uděluje tímto

Jméno a příjmení živnostníka: Mgr Petra Dezortová – cukrárna DortyDomu

IČO: 87478943

Sídlo firmy : Pod strání 997, Řevnice 25230

e-mail: objednej@dortydomu.cz   Info@dortydomu.cz

tel.: 702 006 551

dále jen „Správce“

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených v souvislosti se sjednáním zakázky, a to za níže uvedených podmínek:

 

 

  1. Osobní údaje budou zpracovány výhradně ve sděleném rozsahu a to:

 

jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu- v případě úhrady zakázky převodem

  1. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 

 Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

 Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

 Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

 Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

 Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

 Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů zadáním zakázky prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a s jejich použitím dle výše uvedeného souhlasí